Twoja aktualna pozycja w serwisie : Oficjalna strona internetowa Grojca

Podkrakowska wioska – Grojec – z tego słynie,
że tu dobrzy ludzie, czas tu słodko płynie.
Kiedy masz kłopoty, gdy Cię trapi bieda,
przyjeżdżaj do Grojca, nikt Ci zginąć nie da!

Wydarzenia miesiąca

Nie ma żadnych wydarzeń w tym miesiącu.

Historia Grojca

Pierwsza wzmianka historyczna o wsi pochodzi z 1229 roku. Wieś w owym czasie wymieniana jest pod nazwą Grodziec. Wieś od północy otoczona była lasami, w których wzniesiono później zamek Tenczyn. Wieś Grodziec od 1229 roku była przedmiotem sporu pomiędzy Toporczykami z Morawicy i klasztorem tynieckim, co mogłoby oznaczać , że w tej okolicy zetknęły się inicjatywy osadnicze rodu i klasztoru. Sąd książęcy przyznał wieś klasztorowi Benedyktynów w Tyńcu. Jeszcze w XV wieku Jan Długosz wymienia wieś pod nazwą Grodzecz. W 1554 roku wojewoda krakowski Stanisław Tęczyński dokonał zamiany dóbr z klasztorem tynieckim, dając benedyktynom sąsiadujący z Tyńcem Kostrzec (dzisiaj Kostrze) w zamian za Grodziec. W XVI wieku istniał już we wsi folwark należący do Tęczyńskich. Stanisław Polaczek, w monografii powiatu chrzanowskiego, pisze, że pod nazwą Grodziec wieś ta figuruje w księdze poborowej ziemi proszowskiej z 1581 roku. Należała ona wtedy do hrabstwa Tęczyńskiego i miała 6 łanów kmiecych, jednego czynszownika, jednego komornika z bydłem, jednego bez bydła i jednego rzemieślnika.

Więcej...