Twoja aktualna pozycja w serwisie : Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Mapka dojazdu

Telefony alarmowe

997 POLICJA
998 STRAŻ POŻARNA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
112 EUROPEJSKI NR. ALARM.

 

Komisariat Policji w Alwerni
tel. 12 283 12 07, 283 31 97 

 

Państwowa Straż Pożarna w Chrzanowie
tel. 32 623 30 81, fax. 32 625 89 21 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 625 00 00

Rozkład jazdy

Grojec - Kraków

Grojec - Trzebinia

 RR 67R 67RR 67R 67R 67
Grojec pętla 5:40 7:05 9:25 12:35 15 n:00 17:50 19:55
Grojec 5:42 7:07 9:27 12:37 15:02 17:52 19:57
Grojec Nowa Wieś 5:45 7:10 9:30 12:40 15:05 17:55 20:00
Chrzanów Szpital 6:30 7:55 10:14 13:25 15:47 18:40 20:45
Chrzanów 6:32 7:57 10:16 13:27 15:48 18:42 20:47
Trzebinia ZM 6:35 8:00 10:21 13:30 15:50 18:46 20:51

R - Kursuje w dni robocze
6,7 - Kursuje w soboty, niedziele i święta

Alwernia - Rudno - Krzeszowice

Z Alwerni Z krzeszowic
5:00 5:30
6:00 6:27
6:55 7:25
7:55 8:30
9:05 10:15
10:50 11:20
11:55 12:30
13:05 13:35
14:05 14:40
15:10 15:40
16:10  
Soboty  
7:25 6:55
9:50 9:15
13:45 13:05

Grojec – Trzebinia przez Chrzanów

Z Grojca Z Trzebini
5:15 6:00
7:06 7:50
9:20 10:10
12:00 13:10
14:00 14:50
15:30 15:55
Soboty  
5:50 6:40
8:30 9:20
12:30 13:10
14:25 15:15

Krzeszowice – Alwernia

Rozkład jazdy ( EGON)- kursuje w dni powszednie.

Odjazdy z Krzeszowic Dw. Autobusowy 6,35; 7,40; 9,30; 10,35; 11,50; 12,55; 13,50; 15,15; 16,50; 17,50

Odjazdy z Alwerni: 7,05; 8,10; 10,00; 11,05; 12,20; 13,22; 14,20; 15,50; 17,20; 18,20

PSZOK-otwarty

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 9.00- 18.00, oraz w soboty od godz. 9.00-14.00.

Przyjmowane są np. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady z ogródków, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, ubrania i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Odpady są odbierane od mieszkańców bez żadnych dodatkowych opłat, trzeba jedynie okazać się potwierdzeniem dokonania opłaty za odbiór odpadów oraz dowodem tożsamości.