Twoja aktualna pozycja w serwisie : Ogłoszenia

Ogłoszenia

2016-10-22 09:24

OGŁOSZENIE

tl_files/AutoBackupDB/kiermasz swiateczny/Kiermasz-Swiateczny.jpgRADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

 GROJCU ORGANIZUJE W GRUDNIU KIERMASZ

 ŚWIĄTECZNY, Z KTÓREGO DOCHÓD BĘDZIE

 PRZEKAZANY NA POTRZEBY NASZEJ SZKOŁY.

  W ZWIĄZKU Z TYM ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ

 

DO WSZYSTKICH, KTÓRZY TWORZĄ RĘKODZIEŁO

 ARTYSTYCZNE I MIELIBY OCHOTĘ PRZEKAZAĆ

 OZDOBY ŚWIĄTECZNE NA TEN CEL.

 CHĘTNYCH PROSIMY O PRZYNOSZENIE

 PRZEDMIOTÓW DO SZKOŁY LUB KONTAKT Z

 RADĄ RODZICÓW DO 20.11.2016r.

 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC

RADA RODZICÓWSmile

 

2016-10-05 16:22

Ogłoszenie Burmistrza p.Tomasza Siemka

Trwają przygotowania do stworzenia w Gminie Alwernia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego wcześniej nigdy nie było. Program pozwoli nam na możliwość dopłat do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Warto wypełnić ankietę.

2016-09-18 12:07

Ogłoszenie Sołtysa

Ogłoszenie

2016-08-21 11:04

PODZIĘKOWANIE

                                                         Dziekujemy

 

Mieszkańcy Grojca pragną podziękować p. Burmistrzowi Gminy Alwernia Tomaszowi Siemkowi , Stowarzyszeniu Sympatyków Grojca, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Alwerni Radnym Rady sołeckiej , P. Sołtysowi i Radzie Soleckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu za pomoc, zorganizowanie i przygotowanie Lata w Grojcu .

Podziekowanie również dla Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiaczek za przybycie i pokaz swoich umiejętności .

Nie można zapomnieć także o pysznej Grochówce ugotowanej przez panie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu dzięki której wszyscy biorący udział w konkursach sportowych ( szachy , Rajd rowery) mogli delektować sie i pożywić po cieżkich zmaganiach

2016-08-12 20:06

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                           

                                                     

                                                            OGŁOSZENIE

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Alwerni informuje , że celem zapewnienia przejrzystości

informacji za zużytą wodę i odprowadzone ścieki następuje zmiana zasad fakturowania 

począwszy od III kwartału bieżącego roku.

Wobec powyższego odczyty wodomierzy odbywać się będą co kwartał a faktura wystawiana    będzie na podstawie faktycznego zużycia wody.

 W związku z tym do Państwa mieszkań będą dostarczone celem podpisania stosowne aneksy do zawartch wcześniej umów.

 

                                                                                                  Zakład Usług Komunalnych w 

                                                                                                                 Alwerni

2011-02-14 19:12

27 luty - Zebranie Wiejskie

nn

Sołtys wsi Grojec - Teresa Majewska informuje, że Zebranie Wiejskie odbędzie sie 27 lutego w Domu Ludowym o godz. 9,15. W porządku zebrania będzie: sprawozdanie sołtysa za okres kadencji, wybór kandydatów na sołtysa, wybór kandydatów do Rady Sołeckiej, informacje sołtysa, wolne wnioski i zapytania.(T. Majewska)

2010-09-16 18:48

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Grojec informuje, że w dniu 23.09.2010 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Grojcu odbędzie się zebranie wiejskie. W porządku zebrania znajdzie się sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawozdanie z wykonania budżetu sołeckiego za 2009 rok. Zebranie podejmie uchwałę w sprawie zadań do zralizowania ze środków sołeckich w 2011 roku.

2010-09-09 21:03

Podatek rolny i od nieruchomości

Podatek rolny i od nieruchomości oraz opłatę za wywóz odpadów komunalnych można będzie zapłacić w dniu 15.09.2010r. w godz. od 14,00 do 20,00 w Domu Ludowym w Grojcu.

2010-08-29 15:29

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Grojec informuje, że w dniu 05.09.2010 r. o godz. 9,15 w Domu Ludowym odbędzie się zebranie wiejskie.W porządku zebrania znajdzie się sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawozdanie z wykonania budżetu sołectwa za 2009 rok. Będzie też propozycja podziału środków sołeckich na rok 2011.

 

2010-07-16 20:16

Informacje dla kierowców

Od godz. 8,00 dnia 19.07.2010r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Podwale w Chrzanowie, od ul. Kadłubka do ul. Szpitalnej w stronę Trzebini. W tym samym dniu zostanie otwarty odcinek ul. Podwale od ul. Siennej do ul. Kadłubka. Planowany termin ukończenia prac na ul. Podwale - 23.08.2010r.    (Z.G)

2010-06-25 20:59

Bezpłatne badania dla kobiet w ciąży

Od 17 czerwca do połowy lipca, kobiety w ciąży mogą się rejestrować na bezpłatne badania w kierunku chorób tarczycy pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Rejestracja pod tel. 32 624 71 81 (Oddział Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie) Badania są prowadzone ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach "Programu eliminacji niedoboru jodu w Polsce". Program w Chrzanowie będzie realizowany dzięki zabiegom  radnego powiatowego P. Marcina Karcza u prof. Zbigniewa Szybińskiego konsultanta wojewódzkiego ds.endokrynologii oraz pani dyrektor szpitala chrzanowskiego- Ewy Potockiej, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań w naszym powiatowym szpitalu. Bezpłatne badania będą przeprowadzane w specjalistycznym, jedynym na terenie Polski urządzeniu THYROMOBILU. Badanie obejmuje: USG tarczycy, oznaczenie poziomu hormonów tarczycy we krwi i poziomu jodu w moczu oraz test obciążenia glukozą. Akcja ma na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości gruczołu tarczowego oraz niedoboru jodu w diecie kobiet ciężarnych. Obie te przyczyny mają duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży, a także rozwoju dziecka zarówno w łonie matki jak i po urodzeniu. (Z.G)

2010-06-20 11:21

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Grojec informuje, że w dniu 22.06.2010 r. o godz.18, 00 w świetlicy Domu Ludowego odbędzie się zebranie wiejskie. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Grojca do licznego udziału w zebraniu.

2010-05-28 08:11

Święto Dzieci w Grojcu

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca zaprasza wszystkie dzieci na imprezę z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się dnia 2 czerwca 2010r. w godz. od 16,00 – 19,00 na boisku przy ul. Szkolnej. W programie przewidziane są zawody sportowe, konkurs plastyczny, zabawa przy muzyce i poczęstunek. W razie niesprzyjającej pogody, impreza odbędzie się w Domu Ludowym.

 (Z.G)

2010-05-05 00:00

Informacja dla mieszkańców Grojca.

Informacja dla mieszkańców Grojca.

Wysypywania wszelkich odpadów komunalnych, gruzu itp. na terenach mienia wiejskiego jest zabronione pod karą grzywny.

Ziemię i gruz można składować po uprzednim uzgodnieniu, w wyznaczonym przez panią sołtys terenie.

2010-05-05 00:00

Podatek rolny i od nieruchomości

Druga rata podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych będzie zbierana w dniu 17.05.2010 r. w Domu Ludowym w Grojcu, w godz. od 13,00 – 17,30.

Sołtys – Teresa Majewska