Twoja aktualna pozycja w serwisie : Parafia pw. Ducha Św.

Konsekracja kościoła w Grojcu.

Historyczna uroczystość konsekracji świątyni parafialnej p.w. Ducha Świętego w Grojcu odbyła się 25 września 2010 roku. W pogodne sobotnie popołudnie przybył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, aby dokonać aktu konsekracji. Po uroczystym powitaniu celebransa, gości i wiernych parafian przez proboszcza parafii ks. kanonika dra Stefana Dobrzanowskiego, przedstawiciel Rady Parafialnej Stanisław Kamiński przedstawił historię budowy kościoła, następującej treści:

Budowa świątyni p.w. Ducha Świętego w Grojcu i jej ostateczy wystrój trwały 26 lat.

Do prac ziemnych społeczność Grojca przystąpiła w lipcu 1984 roku. Kamień węgielny poświęcił Sł. Boży Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich w czerwcu 1984r. a wmurował go w tym samym roku ks. kardynał Franciszek Macharski. Głównym architektem i projektantem był śp. prof. Stanisław Wiewióra z Politechniki Śląskiej, a prace budowlane prowadził i wykonywał mistrz murarski Kazimierz Kowalski z Płazy.

W latach 1984-86 posługę duszpasterskąw Grojcu pełnił ks. Leszek Koniorczyk, wikariusz z Regulic, który z olbrzymim zapałem organizował prace budowlane przy wielkim zaangażowaniu ogółu mieszkańców. Wykonano wówczas prace ziemne, wzniesiono mury dolnej i górnej świątyni oraz częściowo kondygnację wieży. Od roku 1986 do 1989 budową kościoła kierował ks.Ignacy Moskwa. W okresie tym kontynuowano budowę wieży oraz zabudowano konstrukcję dachu i wykonano pokrycie blachą. W grudniu 1989 roku erygowano parafię w Grojcu i jej pierwszym proboszczem został ks. Wacław Bednarz, kierując dalej budową przez kolejne 17 lat. Sprawiono wówczas okna, drzwi, tynki wewnętrzne, posadzkę, schody na zapleczu i schody główne, granitowe. Stolarz Szczepan Spytkowski wykonał bezinteresownie ławki do kościoła.

Przyspieszenie przeciągającej się budowy kościoła i jego wystroju nastąpiło przed 4 laty, gdy proboszczem parafii został ks.dr Stefan Dobrzanowski. Urządzono najpierw nastawę ołtarza z okazałym obrazem Zesłania Ducha Świętego (pędzla Marii Pabisiak) i metaloplastykę w wykonaniu Tadeusza Rybskiego, dokończono budowę kaplicy bocznej (według projektu prof. Czesława Dźwigaja) i urządzono ją ku czci Chrystusa Miłosiernego, sprawiono Drogę Krzyżową i kilka obrazów ze scenamii z Ewangelii oraz wizerunek Jana Pawła II (pędzla tej samej malarki). Założono również elektryczne ogrzewanie kościoła oraz sprawiono marmurową chrzcielnicę. Drogę Krzyżową erygował i chrzcielnicę poświęcił ks. kardynał Stanisław Dziwisz w listopadzie 2008 roku. Następne dzieła w wystroju kościoła to 6 okazałych obrazów ewangelicznych, wystrój ołtarzyka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a przede wszystkim stały ołtarz soborowy i ambonka wykonane w marmurze z Werony w warsztacie Heleny Cekierowej w Dębniku, tym samym co chrzcielnica, a ufundowane przez Janinę i Bronisława Cyganików. Umeblowano i wyposażono zakrystie.Na zewnątrz w ostatnich 3 latach wykonano tynki całej elewacji i wieży oraz pomalowano je, wyłożono granitem schody boczne i podjazd dla niepełnosprawnych tudzież zamontowano barierki. Pod kierunkiem stolarza Kazimierza Spytkowskiego mężczyźni wykonali boazerię zewnętrzną pod stragarzami dachu kościoła.całe otoczenie kościoła wybrukowano kostką. Na zapleczu świątyni urządzono dwa sanitariaty. Powstały również obiekty kultu jak golgota na tylnej ścianie, okazała grota lurdeńska ( w 150 rocznicę objawień Niepokalanej) oraz pomnik Chrystusa Dobrego Pasterza ufundowany przez spadkobierców wieloletnich dobrodziejów parafii i fundatorów dzwonów śp. Heleny i Władysława Ciupków z Krzeszowic, którym sprawiono także epitafium.

Dzięki wieloletniej i ofiarnej współpracy kapłanów i wiernych budowla ta stała się obiektem pięknym i godnym do sprawowania liturgii świętej. Zobowiązuje to nas parafian do ustawicznej troski o swoją świątynie, uczęszczanie do niej i jej konserwację.

fot. T. Warczak

Historia Parafii Grojec

Wieś Grojec od najdawniejszych czasów należała do parafii Regulice. U Jana Długosza wymieniana jest przynależność wioski Regulice do starego opactwa tynieckiego wraz z sąsiadującym Grojcem (wizytacja z 1590r.) Po dwóch drewnianych kościółkach, które zniszczył czas, obecny kościół w Regulicach był budowany wspólnym wysiłkiem i datkami mieszkańców Regulic, Grojca i Nieporazu ( 1885r.) – była to parafia mieszkańców Grojca. Po epidemii cholery, która nawiedziła wieś w 1855 roku, mieszkańcy wybudowali kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Niepokalanej i w tej kaplicy były odprawiane msze św. kilka razy w roku. Od 1957 roku rozpoczęto regularnie odprawiać msze św. w niedziele i święta. Posługę duszpasterską w Grojcu sprawowali księża z Regulic.

W 1957 roku, proboszcz parafii regulickiej ks. Ludwik Łącki rozpoczął starania o budowę większej kaplicy w Grojcu. Wystąpił do Kurii Metropolitalnej w Krakowie o włączenie Grojca na listę starających się o pozwolenie, ale to nie doszło do skutku. Po 1980 roku, podjęto decyzję o budowie kościoła. Wcześniej rozpoczęto starania o zakup parceli ( 1979r.), której spadkobiercą był potomek Wiktora Czaka, mieszkający w USA. Po pomyślnym załatwieniu spraw własnościowych, parcela została zakupiona. W dniu 1 lipca 1984 roku O. Sergiusz Skalniak z zakonu oo. Bernardynów (pochodzący z Grojca), odprawił mszę św. na miejscu gdzie miał stanąć kościół i poświęcił plac pod budowę. Do prac ziemnych przystąpiono 13 lipca. Kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie II pielgrzymki do Polski w 1983r. wmurował ks. Kardynał Franciszek Macharski dn. 27.11.1984r. Poświęcenia kościoła dokonał również ks. Kardynał Franciszek Macharski dn. 29.05.1994r. Organizacyjnie w Grojcu funkcjonowało Duszpasterstwo p.w. Ducha Świętego.

Powstanie parafii datuje się na dzień 25.12.1989r. Oto tekst pisma erygującego parafię w Grojcu. Pismem z dnia 4 grudnia 1989r.ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski erygował parafię pod wezwaniem Ducha Świętego w Grojcu k. Regulic. „Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, erygujemy nową parafię pod wezwaniem Ducha Świętego w Grojcu koło Regulic i nadajemy jej kościelną osobowość prawną. Pierwszym proboszczem parafii p.w. Ducha Św. mianujemy ks. Wacława Bednarza zwalniając go z obowiązków wikariusza parafii Regulice”

Budowę kościoła rozpoczął i prowadził ks. Leszek Koniorczyk, wikariusz z Regulic. Od 1986 -1989r. budowę kontynuował ks. Ignacy Moskwa. W 1989r. przybył do Grojca ks. Wacław Bednarz, który do roku 2006 zajmował się dalszą budową i wystrojem wnętrza świątyni. Od 2006r. proboszczem jest w Grojcu ks. dr Stefan Dobrzanowski, za którego budowa świątyni , wraz z wystrojem wnętrza, została dokończona i kościół we wrześniu będzie konsekrowany.

Informacje dla parafian

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Św. w Grojcu

Proboszcz: ks. kan. dr Stefan Dobrzanowski

Kancelaria parafialna
- Tel. 12 283 10 79
Czynna:
środa, piątek - (po Mszy św.)
sobota - od godz. 17,00
E-mail: proboszcz@grojec.com.pl

 

Msze św. niedzielne i świąteczne:
Sobota - 19,00 (18,00) okres letni,(okres zimowy)
Niedziela:- 8,00 i 10,30
Inne święta  9,00 i 17,00
Nabożeństwa:
- majowe - 18,30
- różańcowe - 17,30