Twoja aktualna pozycja w serwisie : Stowarzyszenie Sympatyków Grojca

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca jest organizacją pozarządową i posiada status organizacji pożytku publicznego. Działa od 2003 roku. Grupa Inicjatywna, dążąca do założenia stowarzyszenia zawiązała się już pod koniec 2002 roku. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w Szkole Podstawowej w Grojcu, a inicjatorami byli: Chodacki Ludwik, Filipczyk Dorota, Gniewek Zofia, Lewicka Elżbieta, Łuszczek Krzysztof, Łuszczek Magdalena, Majewska Teresa, Michałek Henryk. Posiedzenie założycielskie odbyło się 3 kwietnia 2003 roku, a Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 września tegoż roku.

P. Magdalena Łuszczek została wybrana pierwszym Prezesem organizacji. Kolejnymi Prezesami byli: P. Stanisław Głownia i P. Krzysztof Łuszczek. Po rezygnacji P. Krzysztofa Łuszczka w marcu 2009r. organizacją kieruje P. Iwona Kapcia.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia , wybrany 17 marca 2010r., jest następujący: prezes –Iwona Kapcia, wiceprezesi - Joanna Słota i Jacek Gocał, skarbnik – Elżbieta Lewicka, sekretarz –Zofia Gniewek, członkowie Zarządu – Krzysztof Dudek i Marek Dudek. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – Teresa Dębek, członkowie – Ludwik Chodacki, Stanisław Głownia, Teresa Majewska, Henryk Michałek.

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wspólnoty lokalnej, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi i rozwój kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie ma też zapis statutowy, który pozwala planować i organizować działania zmierzające do wybudowania obiektów publicznych na terenie Grojca. Stowarzyszenie wspomaga działania dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiaczek”.

Najważniejsze zadania aktualnie realizowane przez Stowarzyszenie:

  • Prowadzenie świetlicy, gdzie odbywają się różne zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne, tenis stołowy, gry i zabawy, jest też możliwość skorzystania z komputera i drukarki.
  • Koło szachowe.
  • Zespół tańca nowoczesnego.
  • Prowadzenie siłowni.
  • Organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów na basen i na lodowisko.
  • Organizacja zawodów sportowych.
  • Udział w wielu cyklicznych imprezach - organizowanych wspólnie z sołectwem, szkołą, OSP i innymi organizacjami działającymi we wsi. - np. Pożegnanie Lata, Rajd rowerowy, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Spotkania Rzeźbiarskie, Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka, połączony ze Świętem Latawca itp.

 

Mile widziana jest każda osoba, która zechce zostać członkiem Stowarzyszenia oraz pożądane jest angażowanie się mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.

Galerie zdjęć stowarzyszenia