Twoja aktualna pozycja w serwisie : Aktualności > Szczegółowe aktualności z Grojca

Szczegóły aktualności

Ogłoszenie

2018-09-03 18:18

OGŁOSZENIE

 

Informuje się mieszkańców miejscowości GROJEC, że w dniu    

7 września 2018 r.(piątek)              

O godz.18ºº

W sali Domu Ludowego odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5.  Sprawozdanie Sołtysa z działalności w roku 2018.

6.  Wnioski do budżetu i podział środków sołeckich na rok 2019.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sołtysa do dokonywania przesunięć w środkach sołeckich i dysponowania pieniędzmi ze sprzedaży mienia wiejskiego.

8.  Informacja Burmistrza dotycząca budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej.

9.Wolne wnioski i zapytania.

Wróć