Twoja aktualna pozycja w serwisie : Aktualności > Szczegółowe aktualności z Grojca

Szczegóły aktualności

Pierwsze zebranie nowej Rady Sołeckiej

2011-05-11 21:40

W środę, 11 maja, obradowała nowa Rada Sołecka pod przewodnictwem sołtysa Jacka Gocała. Rada Sołecka omówiła szczegółowo podział środków sołeckich i realizację zadań z tych funduszy. Już w jesieni zebranie wiejskie ustaliło Budżet wsi Grojec na 2011 rok, a wykonaniem budżetu zajmie się Sołtys i Rada Sołecka. W budżecie wsi są następujące zadania do wykonania w bieżącym roku: parking przy cmentarzu (odwodnienie) - 20 000,00 zł. remonty dróg ( ul Szkolna)- 8 800,00 zł. dbałość o zieleń i estetykę wsi - 5 000,00 zł. dofinansowanie ZPiT "Krakowiaczek" - 3 000,00 zł. promocja wsi - 5 000,00 zł. remont ul. Dolnej - 19 231,90zł. Omówiono jeszcze następujące sprawy: Plener Rzeźbiarski i propozycje rzeźb i miejsce ich usytuowania, święto wsi "Lato w Grojcu" ( 20.08.2011r.)i zarys programu imprezy, udział mieszkańców Grojca w Turnieju wsi w Zalasiu, odprowadzenie ścieków z ul. Na Brandyskę, pomoc w uprzątnięciu posesji po pożarze.

Wróć