Twoja aktualna pozycja w serwisie : Aktualności > Szczegółowe aktualności z Grojca

Szczegóły aktualności

Podział środków sołeckich na 2011 rok

2010-09-23 20:14

Na zebraniu wiejskim, w dniu 23 września zostały rozpatrzone wnioski, które wpłynęły do budżetu sołeckiego i dokonano podziału środków na 2011 rok:

 przeznaczono: 20 000 zł na remont  i odwodnienie parkingu przy cmentarzu,                                                                               8 800 zł na bieżące remonty dróg,                                                                                                                   5 000 zł na utrzymanie zieleni,                                                                                                                         5 000 zł promocja wsi,                                                                                                                                     3 000 zł dofinansowanie zakupu strojów dla ZPiT "Krakowiaczek"                                                                        19 231,90 zł (środki sołeckie tzw. ustawowe) - remont i asfaltowanie ul. Dolnej

Ze środków, które pozostały w budżecie z roku bieżącego zostanie wyasfaltowana ul. Zgody, a 9 000 zł zaoszczędzone w budżecie tegorocznym przeznaczone zostanie na pilny remont ul Dolnej. Zostanie również odtworzony częściowo rów przy ul. Pańskiej i Pasternik. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży mienia wiejskiego ( 48 700 zł) 10 000 zł przeznaczono na odwodnienie dawnego stawu, 5 000 zł przeznaczono na projekt odwodnienia ul. Na Brandyskę, 1 200 zł na zamontowanie rzeźb wykonanych w czasie pleneru i 32 500 zł zaproponowano, aby przeznaczyć jako wkład wsi w projekt chodnika przy ul. Bartosza Głowackiego (od Pl. J.Pawła II do końca wsi) (Z.G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć