Twoja aktualna pozycja w serwisie : Aktualności > Szczegółowe aktualności z Grojca

Szczegóły aktualności

PSZOK-otwarty

2015-11-25 22:13

PSZOK-otwarty

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 9.00- 18.00, oraz w soboty od godz. 9.00-14.00.

Przyjmowane są np. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady z ogródków, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, ubrania i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Odpady są odbierane od mieszkańców bez żadnych dodatkowych opłat, trzeba jedynie okazać się potwierdzeniem dokonania opłaty za odbiór odpadów oraz dowodem tożsamości.

Wróć