Twoja aktualna pozycja w serwisie : Aktualności > Szczegółowe aktualności z Grojca

Szczegóły aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia Sympatyków Grojca.

2015-03-21 20:26

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Grojca serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 marca 2015 r. (wtorek)o godz. 18,00 w Szkole Podstawowej w Grojcu.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2014 r.

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014r.

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2015 r.

11. Sprawy bieżące.

W razie braku kworum, drugi termin zebrania ustala się na 24 marca 2015 r. o godz. 18,30.

                                                              Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Grojca

Wróć